Top Page Key Visual

GCC-50

Introduction

Features (รายละเอียด)

 • เครื่องนับเหรียญที่มีความทนทานสูงสามารถรองรับงานหนักได้
 • ตรวจนับด้วยระบบ Electronic Sensor ซึ่งแม่นยำและถูกต้อง
 • มีจอแสดงผลแบบ 2 บรรทัดสำหรับแสดงจำนวนเหรียญที่นับและแสดงค่า Batch ที่ตั้งไว้
 • สามารถตั้งจำนวนการนับ (Batch) ได้ตั้งแต่ 1-9999 เพื่อให้เครื่องหยุดนับตามจำนวนที่ต้องการ
 • มีช่อง Reject สำหรับคัดเหรียญที่ผิดแปลกออกระหว่างการนับได้
 • มีระบบ Sensors ที่ตรวจสอบปริมาณเหรียญในจานนับหากเหลือมีปริมาญน้อย จะทำการลำเลียงเหรียญลงมาอัตโนมัติ

Specification (คุณลักษณะของเครื่อง)

 • ความจุของช่องใส่เหรียญ 4000เหรียญ
 • ความเร็วในการนับ 2000เหรียญต่อนาที
 • ขนาดความกว้างของเหรียญที่สามารถนับได้ 14-34 มม.
 • ขนาดความหนาของเหรียญที่สามารถนับได้ 1-3.4 มม.
 • หน้าจอแสดงผล LED
 • ขนาดกำลังไฟ  100-240V, 50/60 Hz
 • ขนาดเครื่อง  16x9x14 นิ้ว
 • น้ำหนัก  16กิโลกรัม