โปรโมชันใหม่
newpromotion
โปรโมชัน หน้าฝน 2019

โปรโมชัน หน้าร้อน

อ่านเพิ่มเติม
ความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)
newpromotion
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอลลี่ย์ อินเตอร์แนชชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 นับจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน เราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างสูง

อ่านเพิ่มเติม
บริการ
newpromotion
กุญแจสู่ความสำเร็จ

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ทำให้บริษัท คอลลี่ย์ ฯ ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงและเป็นที่ยอมรับในการออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องจักรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

อ่านเพิ่มเติม