Top Page Key Visual

DTC-6

Introduction

Features (รายละเอียด)

 • เครื่องนับพร้อมคัดแยกเหรียญอัตโนมัติสามารถนับและคัดแยกเหรียญสกุลเงินต่างๆได้
 • โหมดการนับได้ทั้ง ระบบนับปกติ ระบบนับสะสม และระบบตั้งจำนวนนับ
 • สามารถตั้งจำนวนให้นับเหรียญได้ตั้งแต่ 1-9999
 • มีข้อความแจ้งเตือนเหตุขัดข้องและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างนับ

Specification (คุณลักษณะของเครื่อง)

 • ความจุช่องใส่เหรียญ  :  600-700 เหรียญ
 • ความเร็วในการนับ  :  400-600 เหรียญ/นาที
 • จำนวนช่อง  :  6 ช่องรับเหรียญ และ 1 ช่อง Reject
 • หน้าจอแสดงผล :  LCD
 • ขนาดกำลังไฟ  :  90-260V,50/60 Hz
 • ขนาดเครื่อง  :  508 x 285 x 444 มม.
 • น้ำหนักเครื่อง  :  22 กิโลกรัม
 • Interface  :  RS232, USB, RJ45