Top Page Key Visual

GCC-110D

Introduction

Features (รายละเอียด)

 • จอแสดงผล จะมี 2 บรรทัด สำหรับแสดงจำนวนเหรียญที่นับได้และแสดงค่า batch ที่ตั้งไว้
 • มีปุ่มหมุนเพื่อปรับขนาดตามชนิดราคาของเหรียญ 2 ปุ่ม คือ ปรับความหนา และเส้นผ่านศูนย์กลาง
 • สามารถตั้งจำนวนการนับได้ตั้งแต่ 1- 99,999 (Batch) เพื่อให้เครื่องหยุดนับตามจำนวนที่ต้องการ
 • มีช่อง reject สำหรับคัดเหรียญที่ผิดแปลกออก ระหว่างการนับได้
 • แสดงยอดการนับเป็นตัวเลขไฟฟ้า จำนวน 3 หลัก

Specification (คุณลักษณะของเครื่อง)

 • ความเร็วในการนับ    2,000 เหรียญ / นาที
 • โหมดการทำงาน     มี 3 ลักษณะการทำงาน คือ โหมดนับอย่างเดียว, โหมดนับแบบตั้งจำนวน   นับให้หยุดตามต้องการ (Batching), โหมดนับแบบสะสมยอด 
 • ความจุของช่องใส่เหรียญ    5,000-7,000 เหรียญ ขึ้นอยู่กับขนาดเหรียญ
 • ขนาดของเครื่อง (ก X ย X ส)   425×273×385 มม.
 • น้ำหนักเครื่อง     16 กก.
 • ระบบไฟฟ้า     220V, 50Hz / 110V, 60Hz
 • อุปกรณ์อื่นๆ ที่มากับเครื่อง   ท่อนำเหรียญเพื่อบรรจุลงถุง , กล่องสำหรับใส่เหรียญ Reject