แผนก

SALE

SERVICE

เบอร์ติดต่อ

+662 541 4301-5 Ext. 116

+662 541 4301-5 Ext. 150

หัวข้อข่าว

หัวข้อข่าว

บริษัท คอลลี่ย์ อินเตอร์แนชชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท คอลลี่ย์ อินเตอร์แนชชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2539 โดยเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทน ในการจัดหาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ดำเนินธุรกิจหลักในการจัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ชั้นนำจากต่างประเทศสำหรับ จัดการธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ตลอดจนระบบการจัดการธนบัตรและเหรียญกษาปณ์แบบครบวงจร เช่น การจัดหา วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต

บริษัท คอลลี่ย์ อินเตอร์แนชชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท คอลลี่ย์ อินเตอร์แนชชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2539 โดยเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทน ในการจัดหาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ดำเนินธุรกิจหลักในการจัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ชั้นนำจากต่างประเทศสำหรับ จัดการธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ตลอดจนระบบการจัดการธนบัตรและเหรียญกษาปณ์แบบครบวงจร เช่น การจัดหา วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต อาทิเช่น กระดาษสำหรับพิมพ์ธนบัตร, เหรียญกษาปณ์ตัวเปล่า การจัดหาเครื่องจักร ซอฟท์แวร์ การบริหารจัดการเงินสด ให้คำปรึกษาออกแบบพร้อมติดตั้งระบบตามความต้องการของลูกค้า โดยยึดมั่นในความสุจริต จริงใจ และราคาเป็นธรรม ด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญงาน ได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยตรงพร้อมให้บริการตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี จึงทำให้ Cauley ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำทุกกลุ่ม ธุรกิจทั้งภาครัฐ และเอกชนครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบัน Cauley ยังมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการอย่าง ต่อเนื่อง และสรรหาสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณต่อไป

บริษัท คอลลี่ย์ อินเตอร์แนชชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท คอลลี่ย์ อินเตอร์แนชชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2539 โดยเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทน ในการจัดหาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ดำเนินธุรกิจหลักในการจัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ชั้นนำจากต่างประเทศสำหรับ จัดการธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ตลอดจนระบบการจัดการธนบัตรและเหรียญกษาปณ์แบบครบวงจร เช่น การจัดหา วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต