แผนก

SALE

SERVICE

เบอร์ติดต่อ

+662 541 4301-5 Ext. 116

+662 541 4301-5 Ext. 150

“ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี Cauley ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจธนบัตร และเหรียญกษาปณ์แบบครบวงจรสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับลูกค้าชั้นนำทุกกลุ่มธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตรงตามคำนิยามของบริษัท CAULEY - YOU CAN COUNT ON US”

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานของสินค้าและการให้บริการ โดยทีมงานที่มีคุณภาพ พร้อมอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อช่วยวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

ประวัติบริษัท

บริษัท คอลลี่ย์ อินเตอร์แนชชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2539 โดยเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนในการจัดหาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ดำเนินธุรกิจหลักในการจัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ชั้นนำจากต่างประเทศสำหรับจัดการธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ตลอดจนระบบการจัดการธนบัตรและเหรียญกษาปณ์แบบครบวงจร เช่น การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต อาทิเช่น กระดาษสำหรับพิมพ์ธนบัตร, เหรียญกษาปณ์ตัวเปล่า การจัดหาเครื่องจักร ซอฟท์แวร์การบริหารจัดการเงินสด ให้คำปรึกษาออกแบบพร้อมติดตั้งระบบตามความต้องการของลูกค้า โดยยึดมั่นในความสุจริต จริงใจ และราคาเป็นธรรม ด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญงาน ได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงพร้อมให้บริการตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี จึงทำให้ Cauley ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำทุกกลุ่มธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบัน Cauley ยังมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องและสรรหาสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณต่อไป

ในปี 2563 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ทางด้าน Sale, installation and maintenance services for cash management technology machine and software.

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำแบบครบวงจรทางด้านธุรกิจธนบัตร
และเหรียญกษาปณ์ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทที่ลูกค้าให้ความเชื่อถือ
และให้ความสำคัญ

พันธกิจ

พันธกิจ
สรรหาสินค้าที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยราคาเป็นธรรม
พันธกิจ
พัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง
พันธกิจ
มีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า, พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

พันธมิตรของเรา

ความสำเร็จของ CAULEY จะไม่ก้าวหน้าอย่างทุกวันนี้หากไร้ซึ่งความร่วมมือที่ดีจากพันธมิตรทางธุรกิจ ทำให้ CAULEY สามารถให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างมากมาย Cauley จะสำเร็จหรือไม่นั้น จำเป็นต้องมีผู้ให้การสนับสนุน ด้วยพันธมิตรทางธุรกิจที่เราพยายามสร้างให้มีความเหนียวแน่น เพื่อส่งต่อคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจและความพึงพอใจสูงสุด