แผนก

SALE

SERVICE

เบอร์ติดต่อ

+662 541 4301-5 Ext. 116

+662 541 4301-5 Ext. 150

การจัดการเงินสด

โซลูชั่นฝากเงินสด
 • โซลูชั่นฝากเงินสด
 • โซลูชั่นฝากเงินสด
 • โซลูชั่นฝากเงินสด

โซลูชั่นฝากเงินสด

ช่วยเจ้าของธุรกิจในการจัดการเงินสดของร้านค้าปลีกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และประหยัดเวลามากขึ้น ทำให้การตรวจสอบเงินสดของร้านค้าเป็นเรื่องที่ง่ายดาย โซลูชั่นนี้มีเครื่องมืออัตโนมัติที่มีความปลอดภัยสูง ด้วยคุณสมบัติที่เหมือนตู้นิรภัย พร้อมความสามารถในการนับ ตรวจสอบกระทบยอดเงินสด และสามารถเรียกดูรายงานต่างๆ ซึ่งทำให้การจัดการเงินสดสำหรับร้านค้าปลีกเป็นเรื่องไม่ยากอีกต่อไป สามารถปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ

โซลูชั่นการจัดการเงินสดหมุนเวียน

ช่วยเจ้าของธุรกิจในการจัดการเงินสดของร้านค้าปลีกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดเวลามากขึ้น และทำให้การตรวจสอบเงินสดของร้านค้าเป็นเรื่องที่ง่ายดาย โซลูชั่นนี้มีเครื่องมืออัตโนมัติที่เป็นลักษณะ one-stop service ให้เจ้าหน้าที่แคชเชียร์สามารถเบิกเงินสดเตรียมทอนก่อนเริ่มทำงาน และฝากยอดขายเงินสดเมื่อสิ้นวันการทำงาน พร้อมฟังก์ชั่นในการนับ ตรวจสอบกระทบยอด ทำให้การเรียกดูรายงานกระทบยอดขายรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งทำให้การจัดการเงินสดสำหรับร้านค้าปลีกเป็นเรื่องไม่ยากอีกต่อไป สามารถปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ

โซลูชั่นการจัดการเงินสดหมุนเวียน
 • โซลูชั่นการจัดการเงินสดหมุนเวียน
 • โซลูชั่นการจัดการเงินสดหมุนเวียน
 • โซลูชั่นการจัดการเงินสดหมุนเวียน
โซลูชั่นฝากเงินสด
 • โซลูชั่นฝากเงินสด
 • โซลูชั่นฝากเงินสด
 • โซลูชั่นฝากเงินสด

การจัดการเงินสดแบบปิด

โดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถแตะต้องเงินสดในระบบได้เลย ช่วยเจ้าของธุรกิจในการจัดการเงินสดของร้านค้าปลีกให้มีความปลอดภัยมากขึ้น มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลามากขึ้น อีกทั้งทำให้การตรวจสอบเงินสดของธุรกิจเป็นเรื่องที่ง่ายดาย โซลูชั่นนี้มีเครื่องมือ SafePay ซึ่งเป็นเครื่องรับทอนเงินสดแบบอัตโนมัติที่เป็นลักษณะ Self-service ให้ลูกค้าสามารถชำระเงินสดและรับเงินทอนที่เครื่องได้ด้วยตัวเอง ลดการแตะต้องเงินสดของเจ้าหน้าที่แคชเชียร์และเจ้าหน้าที่การเงิน พร้อมฟังก์ชั่นในการนับ ตรวจสอบ กระทบยอด ทำให้การเรียกดูรายงานกระทบยอดขายรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งทำให้การจัดการเงินสดสำหรับร้านค้าปลีกเป็นเรื่องไม่ยากอีกต่อไป สามารถปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ

การให้บริการด้วยตนเอง

การให้บริการด้วยตนเอง
 • การให้บริการด้วยตนเอง
 • การให้บริการด้วยตนเอง

การให้บริการด้วยตนเอง

เป็นโซลูชั่นรูปแบบใหม่สำหรับค้าปลีก ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ฯลฯ ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม และช่วยลดต้นทุนในการจัดการให้ธุรกิจ พร้อมทั้งสร้างภาพจำใหม่ในรูปแบบแนวคิดที่ทันสมัยของร้านค้า เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าที่ได้เข้ารับบริการ เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์สามารถแนะนำและให้คำปรึกษาถึงรูปแบบแนวคิดใหม่นี้ ซึ่งทำให้การจัดการร้านค้าเป็นเรื่องไม่ยากอีกต่อไป สามารถปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ

โซลูชั่นสำหรับแคชเชียร์

เป็นโซลูชั่นที่จะมาช่วยเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ในการรับทอนเงินสดเป็นเรื่องที่ง่าย รวดเร็ว และนำสมัย โดยจะมีเครื่องรับทอนเงินสดแบบอัตโนมัติที่ลูกค้าสามารถชำระเงินสดและรับเงินทอนได้เองที่เครื่อง อีกทั้งเพิ่มความปลอดภัยของเงินสด ป้องกันการโจรกรรมและทุจริต ลดเงินขาดเกิน ทำให้การกระทบยอดเงินเป็นเรื่องที่ง่ายดาย เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์สามารถแนะนำและให้คำปรึกษาถึงรูปแบบแนวคิดใหม่นี้ ซึ่งทำให้การจัดการร้านค้าเป็นเรื่องไม่ยากอีกต่อไป สามารถปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ

โซลูชั่นสำหรับแคชเชียร์