แผนก

SALE 1

SALE 2

SALE 3

SALE 4

SALE 5

กิจกรรม

ตัวกรอง :  
หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

Visiting our customer at Lao Development Bank in the celebration of Happy New Year 2015 Mr. Bounlouam VANNAVONG Head of Administration Department

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

160 ปี โรงกระสาปน์สิทธิการ

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

Quality assessment Audit according to ISO 9001: 2015

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

We are determined to OMS-ISO 9001:2015 Certified Achievement.

หัวข้อกิจกรรม

19th TEMAN in Singapore from 4 – 7 November 2019.

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

Cauley Outing April 2019

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

Cauley management team welcomed Secunet AG management team on the occation of their visit in Thailand and ASPAC, together with discussed.

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

Cauley international(Thailand) Co., Ltd invited from Guardforce Group to join the official opening of Guardforce Thailand “ The New Era of Guardforce Cocktail Reception” at Dusit Thani Hotel (Bangkok). Mr. Korn Dabbaransi , former Deputy Prime Minister to be a guest of honor in this event

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

Cauley Services Workshop 2016 , 9 July 2016 , Swissotel Le concorde Bangkok

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

Giesecke & Devrient Regional Distributor Meeting Bangkok 2016

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

อบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ ความชำนาญในการใช้งานและการซ่อมแซมเครื่อง รวมถึงการตรวจเช็คอะไหล่ ให้กับลูกค้า BCEL, LDB, STB, LVB, JDB, INDOCHAINA BANK ณ. Lanmark Mekong Riverside Hotel , Vientiane , Lao P.D.R. ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

Cauley Sales Meeting 2016 between 25-26 April 2016 at Veranda Resort & Spa Hua Hin - Cha Am

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

SCAN COIN SALES MEETING & 50 YEARS ANNIVERSARY 23-25 MAY 2016 At Hotel Ystad Saltsjöbad , Sweden

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

จัดการสอบวัดผลการปฏิบัติงานของทีมช่างทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อควบคุมคุณภาพและรักษาระดับมาตรฐานของงานบริการให้ตรงตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

อบรมสัมมนาเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีภายในองค์กร

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

Visiting our customer at BCEL Bank in the celebration of LAO Happy New Year

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

Visiting our customer at Indochina Bank in the celebration of LAO Happy New Year

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

Visiting our customer at Lao Development Bank in the celebration of Happy New Year 2015 Mrs. Neody VIMANPHIMMAHA Deputy Managing Director

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

Visiting our customer at Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao in the celebration of Happy New Year 2015 Mr. Vanhkham VORAVONG General Managing Director

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

Visiting our customer at Lao Development Bank in the celebration of Happy New Year 2015 Mr. Norady SYRATTANA Advisor to Executive Management

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

Visiting our customer at Lao Development Bank in the celebration of Happy New Year 2015 Mr. Boualiane PHOMMAVONGSA General Managing Director

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

Visiting our customer at Lao Construction Bank in the celebration of LAO Happy New Year

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

Thank you Party จัดเพื่อพนักงานทรงคุณค่าที่อยู่ร่วมงานกับ คอลลี่ย์มากกว่า 10 ปี

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

Visiting our customer at Agricultural Promotion Bank in the celebration of Happy New Year 2015 Mrs. Phoutthahack PHOLSENA Deputy Managing Director

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

Visiting our customer at Lao Development Bank in the celebration of Happy New Year 2015 Mrs. Souphayphone MANODHARM Deputy Managing Director

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

กิจกรรมการกุศล สร้างโรงอาหารใหม่ จัดทำระบบกรองน้ำใหม่ ทีสี ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน ณ.โรงเรียนบ้านวัดคลองใหม่

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

กิจกรรมอบรมสัมมนา เรื่อง Sharing Life Sharing Experience

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

กิจกรรมท่องเที่ยวของบริษัทฯ ประจำปี 2014 ณ.เกาะฮ่องกง

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

อบรมสัมมนาหัวข้อเรื่อง การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร และการพัฒนาบุคคลิกภาพ

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

Cauley Outing Dec 2013 เรื่องการ Update ความคืบหน้าการดำเนินงานแต่ละโปรเจค

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

Cauley Outing Dec 2013 ณ.โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

สัมมนา หัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และศิลปการป้องกันตัว

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

Cauley International (Thailand) and Giesecke & Devient (G&D) organized “A Comprehensive Approach to Cash Efficiency 2012 at the Sheraton Grand Sukhumvit Hotel”

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

กิจกรรมแบ่งฝันปันน้ำใจ ณ.โรงเรียนบ้านเขาช่องแคบ

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

Cauley Outing 2012 ณ.คีรีวารี ซีไซด์ วิลล่า แอนด์ สปา ประจวบคีรีขันธ์

หัวข้อกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม

Cauley Outing 2012 ณ.คีรีวารี ซีไซด์ วิลล่า แอนด์ สปา ประจวบคีรีขันธ์

ดูเพิ่มเติม