แผนก

SALE

SERVICE

เบอร์ติดต่อ

+662 541 4301-5 Ext. 116

+662 541 4301-5 Ext. 150

กิจกรรม

ตัวกรอง :  

2024

หัวข้อกิจกรรม

การอบรมสัมมนา แผนกบริการ ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2024

การอบรมสัมมนา แผนกบริการ ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2024  เรื่อง การพัฒนาคุณภาพและวางแผนงานบริการ สำหรับทีมผูเบริหาร “Service Quality Assurance & Planning For Cauley Management Team’’

21/06/2024
หัวข้อกิจกรรม

อบรมสัมมนาเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีภายในองค์กรประจำปี 2024

กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2567 วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ กาญจนบุรี

03/02/2024
ดูเพิ่มเติม