แผนก

SALE

SERVICE

เบอร์ติดต่อ

+662 541 4301-5 Ext. 116

+662 541 4301-5 Ext. 150

บริษัทฯ ได้รับ New Certificate  ISO 9001 : 2015

บริษัทฯ ได้รับ New Certificate ISO 9001 : 2015

บริษัท คอลลี่ย์ อินเตอร์แนชชั่นแนล(ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับ New Certificate  ISO 9001 : 2015 (รอบต่ออายุใบรับรองใหม่ : 21 Dec 2023 – 21 Dec 2026) เรียบร้อยแล้ว