แผนก

SALE

SERVICE

เบอร์ติดต่อ

+662 541 4301-5 Ext. 116

+662 541 4301-5 Ext. 150

BPS-C3

รายละเอียด
BPS C3

BPS® C3-3 สามารถจัดการกับธนบัตรที่มีปริมาณงานสูงถึง 1,000 ฉบับต่อนาที โดยมีการจดจำหมายเลขซีเรียลนัมเบอร์แบบเรียลไทม์ด้วยการออกแบบช่องรองรับธนบัตร 3 ช่องและช่องรองรับธนบัตร Reject 1 ช่อง BPS® C3-3 รองรับการปฏิบัติงานในการคัดแยกสภาพธนบัตร แยกราคาธนบัตร แยกทิศทางธนบัตรปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยการผสานรวมกับเทคโนโลยีเซ็นเวอร์ใหม่อย่างราบรื่นทำให้ BPS® C3-3 มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจธนบัตร คัดสภาพธนบัตร ที่แม่นยำและน่าเชื่อถื่อ เป็นที่ยอมรับของธนาคารทั่วไป

 

คุณลักษณะของเครื่อง

  • สามารถคัดธนบัตรในลักษณะนับทวนเงินนำฝาก (Deposit processing) และการคัดเพื่อแยกสภาพธนบัตร (Condition Sorting)
  • ลักษณะเฉพาะของช่องป้อนธนบัตรสามารถป้อนธนบัตรได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ฉบับ และช่อง Reject สามารถรับธนบัตรได้ไม่ได้น้อยกว่า 200 ฉบับ
  • ตรวจสอบธนบัตรปลอมด้วยความแม่นยำสูง
  • สามารถอ่าน serial no. บนธนบัตร ได้ทันทีขณะทำการตรวจนับ
  • สามารถคัดแยกธนบัตรที่ปนชนิดราคา, ปนคุณภาพ และสลับทิศทางการวางธนบัตร
  • การตรวจสอบรอยขีดเขียนบนธนบัตร
  • ชุด Sensor ขั้นพื้นฐานของระบบสามารถตรวจสอบคุณลักษณะพิเศษ และสภาพของธนบัตรทั้ง 2 ด้าน