แผนก

SALE

SERVICE

เบอร์ติดต่อ

+662 541 4301-5 Ext. 116

+662 541 4301-5 Ext. 150

BPS-C5

รายละเอียด
BPS C5

BPS® C5 ออกแบบมาให้มีช่องรับธนบัตร จำนวน 4 ช่องรับ และ 2 ช่อง Reject โดยช่องรับสามารถเพิ่มได้สูงสุดรวม 24 ช่องรับ มาพร้อมกับเทคโนโลยีหน้าจอควบคุมการทำงานแบบ Touch Screen ซึ่งสะดวกต่อการใช้งานในศูนย์เงินสด, หน่วยงานที่มีปริมาณธนบัตรสูง ต้องการประสิทธิภาพและความเร็วในการปฏิบัติงาน

คุณลักษณะของเครื่อง

  • ลักษณะการป้อนธนบัตร ใช้ลักษณะแรงเสียดทาน  
  • ป้อนธนบัตรได้สูงสุด 1,500 ฉบับ โดยสามารถใส่ต่อเนื่องได้
  • สามารถคัดแยกสภาพธนบัตรเก่า/ใหม่ (Fitness Sorting)
  • สามารถคัดแยกธนบัตรที่ปนชนิดราคา, ปนคุณภาพ และสลับทิศทางการวางธนบัตร
  • ตรวจสอบธนบัตรปลอมด้วยความแม่นยำ
  • การใช้งานสะดวก  เมนูคำสั่งใช้สัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพ
  • พิมพ์รายงานได้ด้วยเครื่องพิมพ์รายงานแบบต่อพ่วง