แผนก

SALE

SERVICE

เบอร์ติดต่อ

+662 541 4301-5 Ext. 116

+662 541 4301-5 Ext. 150

BPS-C6

รายละเอียด
BPS C6

BPS C6 ออกแบบมาให้รองรับธนบัตรจำนวน 4 ช่องรับ และ 2 ช่อง reject โดยช่องรับธนบัตรสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง 20 ช่องรับ มาพร้อมกับ Sensor ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และน่าเชื่อถือ ด้วยระบบการตรวจสอบธนบัตรแบบ full-face scanning พร้อมหน้าจอ Tablet สำหรับการปฏิบัติงาน ขนาด 10 นิ้ว ง่ายสำหรับเลือกโหมดการทำงาน สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

คุณลักษณะของเครื่อง

  •  สามารถคัดธนบัตรในลักษณะนับทวนเงินนำฝาก (Deposit processing) และการคัดเพื่อแยกสภาพธนบัตร (Condition Sorting)
  •  ลักษณะเฉพาะของช่องป้อนธนบัตรสามารถป้อนธนบัตรได้สูงสุดถึง 1,500 ฉบับ และช่อง Reject สามารถรับธนบัตรได้  250 ฉบับ
  •  ตรวจสอบธนบัตรปลอมด้วยความแม่นยำสูง
  •  สามารถอ่าน serial no. บนธนบัตร พร้อมบันทึกรูปภาพธนบัตรรายฉบับ ได้ทันทีขณะทำการตรวจนับ
  •  สามารถคัดแยกธนบัตรที่ปนชนิดราคา, ปนคุณภาพ และสลับทิศทางการวางธนบัตร
  •  ในชุด Sensor ขั้นพื้นฐานของระบบสามารถตรวจสอบคุณลักษณะพิเศษ และสภาพของธนบัตรทั้ง 2 ด้าน เป็นไปตามมาตรฐานธนาคารแห่งประเทศไทย